toppbilder_2023.jpg

Inför Bockstensturen 2023

Bockstensturen_2019_foto_Oscar_Ekstam_1.jpg

När man just lärt sig cykla, så är det dags för finalen! Anrika Bockstensturen går tillbaka till rötterna med en bansträckning mycket likt originalet. Alltså med start och mål i Åkullaskogarna, där just Bockstensmannen hittades. I och med att det även är SM i långlopp så blir detta en riktig pang-tävling!

 De täta lövskogarna har alltid varit ett signum för Bockstensturen och är en speciell upplevelse att vara med om. Att susa fram under så täta trädkronor att ens ljuset har svårt att nå ned till backen gör upplevelsen av fart mer intensiv. Lägg därtill att marken mest består av fallna löv från träden som krattats undan och format stigar, upplevelsen är total.

 

Berätta mer om årets bana

-        Start och mål sker mer specifikt vid Åkulla skid-stadium, vilket är lite missvisande då det under sommaren är en frilufts- och cykelstadium. Banan är omgjord till i år och det blir mindre cykling på de öppna fälten runt Varberg, men istället mestadels magisk cykling runt det fantastiska friluftsområdet och naturreservatet Åkulla.
På grund av att det är ett naturreservat samt även att flera andra intressen finns i området, så som markägare och jaktlag. Så kan vi inte gå ut med exakta bansträckningen. Den sträckning som presenteras på vår hemsida är en träningsversion som bara kunde användas fram till 14 augusti. Nu får man som cyklist inte träna på banan då det råder bockjakt. Men på tävlingsdagen så har vi självklart alla tillstånd, även på de känsliga delarna av naturreservatet och ingen jakt bedrivs.

Bockstensturen2022_foto_Oscar_Ekstam_7.JPG 

Full-längds-banan är i år 1 mil kortare än normalt, 9 mil, och det på grund av just att vi startar och går i mål i Åkulla. Anledningen är att det blivit svårare och svårare att starta inne i centrala Varberg. Även om stämningen att starta och gå i mål i en stad är speciell så är inramningen vid Åkulla minst lika speciell. Vi tror också att banan kommer att ge en tävlingslängd ganska nära den ordinarie då det är mer långsamma partier (mindre snabba asfaltsvägar). Vi har tre olika distanser: 90km, 60km och 30km. På längsta distansen har vi fyra depåer (vid 20, 40, 60 och 75km) på mellandistansen är det två (vid 20km och 40km) och på korta distansen har vi en depå (vid 15km).

Långa banan består av två stora loopar vilket förenklar langningen för dem som har support med sådant utmed banan.

 Bockstensturen_2019_foto_Oscar_Ekstam_103.jpg

Vad är viktigt att tänka på inför och under ert lopp?

-        Då det även är SM så kommer vi att ha separata starttider för tävlingsherrar, tävlingsdamer och motionärer. Herrar elit (senior på SM-språk), junior och veteran startar alla samtidigt (kl 11:00). Damerna i tävlingsklass startar sedan 18 minuter efter följt av motionärerna som startar sju respektive 12 minuter efter damerna i tävlingsklass.
Det man speciellt ska tänkta på under vårt lopp, men det gäller såklart även alla lopp, med olika tävlingsklasser är att respektera övriga tävlanden. I klartext gäller det att tydligt och respektfullt passera de man kommer i kapp i annan klass utan att hindra eller förstöra deras lopp. Lika gäller när man blir i kapp körd, att inte hindra och förstöra för de bakomvarande genom att försvåra omkörning. Omkörning sker så klart där det är lämpligt och inte på smala eller farliga partier. Respekt gäller alla och med trevligt bemötande mår alla bäst.

 

- Med det sagt vill vi även särskilt be alla cyklister som deltar i tävlingar eller/och motionslopp att visa respekt även när man tränar. Då det blir mer och mer konkurrens om samma områden i skogarna upplever vi högre svårigheter med tillstånd på grund av dåligt bemötande från cyklister till andra i skogen. Fortsätter detta så blir det färre arrangemang som erbjuds i framtiden, eller högre avgifter för att täcka de utgifter som behövs för att få tillgång till mark.

Var alltså ett föredöme i skogen, genom att:

-Bli en cykelambassadör
-Vid alla möten: Sakta ner, Hälsa vänligt, Samtala gärna
-Otroligt viktigt att sakta ner vid passering eller möte med häst och ryttare.
-Ta med ditt skräp hem (och andras)!
-Om vi ska få vara kvar i skogen måste vi visa ödmjukhet och förståelse. Tack!

 

Läs mer om loppet på https://bockstensturen.nu  

 

Artikel och bilder av Oscar Ekstam
2023-08-25