toppbilder_2023.jpg

Försäkringar vid våra lopp

Det försäkringsskydd som ingår i våra arrangemang via Svenska Cykelförbundets årslicens, motionslicens, engångslicens eller via arrangörens deltagaravgift i motionsklass till Svenska Cykelförbundet, är begränsat.

Här kan du läsa mer om aktuell försäkring: Svenska Cykelförbundets idrottsförsäkring

Försäkringens omfattning är i huvudsak likvärdig oavsett om du deltar med årslicens, motionslicens, engångslicens eller som motionär under våra arrangemang.

Här kan du läsa mer om: Svenska Cykelförbundets olika licenser 


startklar.png folksam.png
Två kompletterande försäkringar för dig som motionsidrottar är Startklar och Folksams motionsloppsförsäkring. Du får tillbaka anmälningsavgiften om du missar lopp/tävling på grund av skada eller sjukdom, dessutom ingår olycksfallsförsäkring. 

Läs mer på hemsidorna: Startklar och Folksams motionsloppsförsäkring

Det kan finnas anledning att se över sitt försäkringsskydd och eventuellt komplettera med ytterligare försäkringar. Oavsett om du har årslicens, engångslicens eller åker i motionsklass är din cykel inte försäkrad. Vissa försäkringsbolag har en begränsad cykelförsäkring inbakad i hemförsäkringen och hos några bolag går det att lösa en tilläggsförsäkring om du har en dyr cykel. 

En mer omfattande, privat olycksfallsförsäkring är också ett bra sätt att säkerställa tryggheten om olyckan skulle vara framme. 

 

forsakringar.jpg