topbild_3.jpg

Seedningregler

Herrar i tävlingsklass

Herrar i tävlingsklasser fördelas över fyra startfållor. Inför första deltävlingen tilldelas alla cyklister ett fållnummer baserat på föregående års prestation i Långloppscupen. Herrarna fördelas över fålla 1-4 oavsett klass.

Cyklister i herrklasserna kan vid varje deltävling förbättra sitt fållnummer, detta bättre fållnummer gäller året ut. Aktuella fållnummer och ranking för samtliga finns under Fållindelning.

Det är Långloppscupens seedningsregler som gäller, enskild deltävling kan inte seeda på annat sätt. Herrar utan resultat i Långloppscupen innevarande år samt året innan (två år), hamnar per automatik i fålla 4. Herrar utan resultat i Långloppscupen kan i solklara fall få subjektiv seedning ifrån respektive lopps arrangör genom att ange detta i anmälan vid anmälningstillfället, men absolut inte på plats på tävlingsdagen.

Beräkning av ranking

Efter säsongen- Alla deltagare i tävlingsklass räknar sitt bästa rankingresultat under året. De seedas in i fållor så att de 10% bästa seedas i fålla 1, 10-30% seedas i fålla 2, 30-60% seedas i fålla 3. Resterande seedas i fålla 4. Gränsvärdet för respektive fålla tas fram (den ranking som den sista som hamnar i respektive fålla får). Detta ger gränsvärden enligt tabellen nedan:

Fålla Ranking

1 < 18,40
2 < 32,65
3 < 52,20
4 övriga

(Gränserna gäller för säsongen 2019)

Under cupen – För att hålla fållorna i storlek under säsongen så viktas procent efter för varje lopp. Om enbart procent efter används så seedas många in i vissa lopp och seedningen beror mer på vilken tävling som deltagaren har kört än prestationen. Principen är att fålla 1 skyddas så att alltid de 10% bästa i varje enskild tävling seedas i fålla 1. Alla deltagare får därför sin procent efter multiplicerad med en korrektionskvot, vilket ger deltagarens ranking.

 

Räkneexempel från Långa Lugnet 2014 (samma princip gäller under 2019):

År 2014 var gränsen att kvalificera sig till fålla 1: 12,96.

Det var 244 herrar i tävlingsklass. Deltagaren som motsvarar 10% placerade sig således 24:a bland samtliga som fullföljt i herrtävlingsklass. Han var 6,70% efter segraren.

Korrektionskvoten räknas ut genom att dividera rankinggränsen till fålla 1 (12,96) med hans resultat (6,70). 12,96/6,70=1,93. Alla deltagares procent efter multipliceras med 1,93. För den 10% deltagaren ovan blir det 6,70*1,93 = 12,94, dvs på gränsen för att hamna i fålla 1.

Om du kör en LLC-tävling som ger dig en ranking som berättigar till en bättre fålla än den du har så får du stå i den bättre fållan året ut.

Subjektivt fållnummer - En subjektiv seedning gäller endast för ett lopp, dvs om en arrangör flyttat upp dig till en bättre fålla så gäller detta endast för den arrangörens lopp.

 

Damer i tävlingsklass

Damernas tävlingsklasser placeras i den startfålla som respektive deltävling fastställt, läs på respektive deltävlings hemsida. Detta beror på att startordningen i tävlingsklasserna varierar från deltävling till deltävling utifrån givna, tekniska förutsättningar och tillstånd ifrån respektive Länsstyrelse.


Herrar och Damer Motionsklass

Fålla 5: Köra jättesnabbt (elitmotionärer), sluttid under x:xx.* 
Fålla 6: Köra snabbt, sluttid under x:xx.*
Fålla 7: Köra lagom, sluttid under x:xx.*
Fålla 8: Köra lugnt

 

*) Se antagna sluttider på respektive deltävlings hemsida.

OBS ! Motionärer, för allas bästa, välj den fålla som passar din kapacitet.

Mindre avvikelser kan förekomma mellan deltävlingarna. För mer information gå in på respektive deltävlings hemsida.