topbild_3.jpg

Seedningregler

Herrar i tävlingsklass

 I tävlingsklasserna delas startfältet upp i fyra fållor. Inför första deltävlingen tilldelas alla cyklister ett fållnummer baserat på föregående års prestation i Långloppscupen. Herrarna fördelas över fålla 1-4 oavsett klass.

Cyklister i herrklasserna kan vid varje deltävling förbättra sitt fållnummer, detta bättre fållnummer gäller året ut. Aktuella fållnummer och ranking för samtliga finns under Fållindelning.

Det är Långloppscupens seedningsregler som gäller, enskild deltväling kan inte seeda på annat sätt. Herrar utan resultat i Långloppscupen innevarande år samt året innan (två år), hamnar per automatik i fålla 4. Herrar utan resultat i Långloppscupen kan i solklara fall få subjektiv seedning ifrån respektive lopps arrangör minst två veckor innan start men absolut inte på plats på tävlingsdagen.

Beräkning av ranking

Efter säsongen- Alla deltagare i tävlingsklass räknar sitt bästa rankingresultat under året. De seedas in i fållor så att de 10% bästa seedas i fålla 1, 10-30% seedas i fålla 2, 30-60% seedas i fålla 3. Resterande seedas i fålla 4. Gränsvärdet för respektive fålla tas fram (den ranking som den sista som hamnar i respektive fålla får). Detta ger gränsvärden enligt tabellen nedan:

Fålla Ranking

1 < 14,83
2 < 29,96
3 < 45,36
4 övriga

(Gränserna gäller för säsongen 2018)

Under cupen – För att hålla fållorna i storlek under säsongen så viktas procent efter för varje lopp. Om enbart procent efter används så seedas många in i vissa lopp och seedningen beror mer på vilken tävling som deltagaren har kört än prestationen. Principen är att fålla 1 skyddas så att alltid de 10% bästa i varje enskild tävling seedas i fålla 1. Alla deltagare får därför sin procent efter multiplicerad med en korrektionskvot, vilket ger deltagarens ranking.

 

Räkneexempel från Långa Lugnet 2014 (samma princip gäller under 2018):

År 2014 var gränsen att kvalificera sig till fålla 1: 12,96.

Det var 244 herrar i tävlingsklass. Deltagaren som motsvarar 10% placerade sig således 24:a bland samtliga som fullföljt i herrtävlingsklass. Han var 6,70% efter segraren.

Korrektionskvoten räknas ut genom att dividera rankinggränsen till fålla 1 (12,96) med hans resultat (6,70). 12,96/6,70=1,93. Alla deltagares procent efter multipliceras med 1,93. För den 10% deltagaren ovan blir det 6,70*1,93 = 12,94, dvs på gränsen för att hamna i fålla 1.

Om du kör en LLC-tävling som ger dig en ranking som berättigar till en bättre fålla än den du har så får du stå i den bättre fållan året ut.

Subjektivt fållnummer - En subjektiv seedning gäller endast för ett lopp, dvs om en arrangör flyttat upp dig till en bättre fålla så gäller detta endast för den arrangörens lopp.

 

Damer i tävlingsklass

I tävlingsklasserna delas startfältet upp i fyra fållor, varav damerna använder tre. Inför start tilldelar Långloppscupen alla cyklister ett fållnummer baserat på föregående års prestation.

Damerna fördelas över fålla 1-3 oavsett klass enligt följande:

Fålla 1: Damer Elit placering 1-10 i Långloppscupen
Fålla 2: Damer Elit placering 11 och uppåt i Långloppscupen
Fålla 3: Samtliga i övriga damklasser

Cyklister i Dam Elit kan vid varje deltävling förbättra sitt fållnummer.

Aktuella fållnummer för samtliga finns på Långloppscupens resultatsajt. Där finns även detaljerad information om hur fållnumren beräknas. Damer utan resultat i Långloppscupen (innevarande år samt året innan) hamnar per automatik i fålla 2 (Damer Elit) respektive fålla 3  Övriga damklasser).

Dam Elit kan få subjektiv seedning ifrån respektive lopps arrangör.

Anledningen till att vi för nuvarande kör en enklare seedningsmetod för damklasserna är att damklasserna ännu är signifikant mindre än herrklasserna, och vi vill hålla ihop dem genom att utnyttja ett mindre antal fållor.

Herrar och Damer Motionsklass

Fålla 5: Köra jättesnabbt (elitmotionärer), sluttid under x:xx.* 
Fålla 6: Köra snabbt, sluttid under x:xx.*
Fålla 7: Köra lagom, sluttid under x:xx.*
Fålla 8: Köra lugnt

 

*) Se antagna sluttider på respektive deltävlings hemsida.

OBS ! Motionärer, för allas bästa, välj den fålla som passar din kapacitet.

Mindre avvikelser kan förekomma mellan deltävlingarna. För mer information gå in på respektive deltävlings hemsida.